YAS VE KAYIP TERAPİSİ

YAS VE KAYIP TERAPİSİ

Duygusal olarak bağlı olduğumuz kişi , yer, konum ,statü ya da nesnelerin kaybına yönelik verdiğimiz fiziksel ,duygusal, bedensel, bilişsel ve psişik her türlü tepki yas olarak adlandırılmaktadır.

Yas kişi için anlam taşıyan bir sevgi nesnesinin yitiminden sonra psişik dengenin yeniden kurulmasını sağlayan zihinsel ve duygusal bir süreçtir.

Yas , insanın kayıplara  verdiği doğal ve evrensel bir yanıttır ve değer verilen  her türlü nesne kaybıyla ilgili olabilmektedir.

Aslında büyük ya da küçük her şeyin kaybından sonra ardından yas tutulmaktadır.

Bu, bir yakının ölümü olabileceği gibi değer atfedilen bir kolyenin kaybı da olabilmektedir.

Her kayıp , kişide kaçınılmaz olarak bir yas süreci ortaya çıkarır,  daha öncekii kayıpları tekrar canlandırır ve eğer yası gerektiğince tutulursa , değişime ve büyümeye aracılık edebilir.

Yas süreci ,profesyonel destekle daha kolay atlatılabilecek bir süreçtir.

Pandemi sebebi ile kayıpların arttığı bu dönemde psikolojik desteğin önemi artmıştır.