ERGENLERDE SALDIRGANLIK NEDENLERİ

ERGENLERDE SALDIRGANLIK NEDENLERİ

Saldırganlığın ve  şiddet duygusunun bir gençte görülmesinde  birden çok faktör etkili olmaktadır. Göç , ekonomik sıkıntı ,aile, medya ,sokak çocukları gibi toplumsal olgularla suça sürüklenme arasında bir bağ bulunmaktadır.

Bun faktörlerden herhangi biri çocukta saldırganlık ve bunun sonucunda da çocuğun şiddete yönelmesinde etkili olabilir. Özellikle bu noktada ailedeki eğitim ve aile içinde çocuğa sunulan yaşam çok önemlidir.

Annesinin dayak yediğini gören ya da evde kendisi dayak yiyen çocuk evde yöneltemediği öfkesini okulda gücü doğrultusunda başka çocuklara yöneltebilir.

Saldırganlık konusunda medyanın etkisi de yadsınamayacak kadar fazladır. Şiddet içerikli diziler de gençleri yoğun şekilde etkilemektedir. Geçmişteki diziler gibi sıcak samimi aile bağları ve sevginin bulunduğu yapımlar yok denecek kadar azdır. Şiddet  ,tecavüz, modernleşme adına ahlaki yozlaşma popüler dizilerin vazgeçilmezleri oldu.

Gençler dizilerdeki karakterleri rol model almaktadırlar. dizilerde genç ergen modeli bağırıp çağıran  eşyaları yerlere atan öfkesini kontrol edemeyen kapıyı vurup çıkan özellikler göstermektedir. Bunları izleyip etkilenmemek mümkün değildir. Üzerine bir de şiddet içerikli oyunlar oynayarak şiddet davranışını normalleştirirler.

Problem  çözme yeteneği , duygusal tepki verme becerisi, iletişim , davranış kontrolü, roller, gereken ilgiyi  gösterme düştükçe saldırganlığa ve şiddete eğilim artmaktadır. Şiddetin önlenmesinde aile içi iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlamak için ruh sağlığı profesyoneli olmaya gerek yoktur.

Armut dibine düşer diyen bir atasözümüz vardır . Şiddete içeren bir ortamda büyüyen bir çocuk için saldırganlık davranışı normalleşmiş bir patolojidir.

Sevgi ve saygının çözemeyeceği sorun yoktur. Çocuğunuzu sevgi ve saygı ile büyütmeniz için önünüzdeki tek engel sizin bunu yaşayarak yetişmiş olup olmadığınızdır.

Çocuklar ve gençler için psikoterapi  yetişkinliğe geçişi kolaylaştıran etkiye sahiptir.