Yetişkin Psikolojisi

Yetişkin Psikolojisi

“Hayat tek başına üstesinden gelinmesi imkansız bir hal aldığında; yetişkinler için danışmanlık hizmeti almak tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşebilir.”

Her birimiz hayatımızın çeşitli evrelerinde bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz sorunlar özel hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkileyebiliyor. Kişiler arası ilişkileri iyi yönetemediğimizi hissediyor, problemlerimizin çözülemeyeceği konusunda umutsuzluk yaşayabiliyoruz. Kararsızlıklar, aile içi sorunlar, iş yerinde yaşadığımız stres vb. birçok durum bizi her gün zorlamakta.

Yetişkinlerde Olgunlaşma Süreci

Olgunlaşma süreci; bizimle dünya arasında hiç bitmeyecek bir uyum arayışıdır. Olgunluğa ulaşmayı etkileyen faktörler: toplumsal beklentiler, bireyin yaşamının nesnel koşulları, yeteneklerdeki bireysel farklılıklardır.

Ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken benlik-kavramında önemli değişimler görülmez, kararlılık kazanılır. Genç yetişkin temelde ergenlikteki aynı insandır. Ancak genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve dünyayla ilişkilerde daha büyük bir kavrayış gösterirler.

Yetişkin Psikolojisinde Ego Problemi ve Tedavisi

Piaget’in Gelişim Kuramı

Piaget’in gelişim kuramı çerçevesinde, soyut işlemler (formal operations) dönemi zihin gelişiminin en üst düzeyidir. Soyut işlemlerle ergen ilk kez soyut düzeyde düşünebilir, varsayımlar kurabilir, akıl yürütebilir. Bu yetenek aracılığıyla kendisinin kim olduğunu ve evren içindeki yerini belirleyebilir. İnsan olarak, toplumun bir üyesi olarak, evrenin bir yaratığı olarak bütünleşmiş bir benlik duygusuna ulaşabilir. Kendisini soyut olarak “bir başkasının bakış açısından” görebilir.


Cinsel, toplumsal, siyasal ve ahlaki açıdan kim olduğuna ilişkin duygusunu, belirtileri “süreklilik”, “bütünlük” ve “bütünleşme” olan soyut bir kimlik duygusu içinde bütünleştirmeye yetenekli olmaya başlar.

Yetişkin Danışmanlığı Hangi Sorunlarla İlgilenir?

Yetişkinler için danışmanlık hizmetlerinin kapsamı çok geniştir. Genellikle yalnızca danışmanlık alan bireyin kendisiyle yapılan seanslara, zaman zaman aile bireylerinin de dahil edilmesi gerekebilir. 

Yetişkin Psikoloğu ve Terapi Yöntemleri

Her birey kendine özgü karakteristik özelliklere sahiptir. Uzman psikologlar, bireylerin sorunlarına ve özelliklerine göre çeşitli terapileri seçer ve bunları uygularlar. Bu terapiler Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikanaliz, Bütüncül Psikoterapi gibi isimler taşır.

Psikoloğunuz ve uyguladığı terapi yöntemiyle uyumun oluşması durumunda sistemli görüşmelerin sonunda faydası da hissedilecektir. Çağdaş terapi yöntemlerinin uzman ve danışan işbirliğine daha çok önem verdiği söylenebilir.

Terapi süreci içerisinde zaman zaman terapi saatleri dışında da uzmanınızın sizden ev ödevi gibi beklentileri olabilir. Bu uygulamalar, sorun çözümünün normal hayatta devam etmesini ve sürecin hızlanmasını amaçlar.

Detaylı bilgi ve randevu için 0534 331 13 41 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 

Yetişkin Psikoloğu Hangi Durumlarda Destek Sunabilir?

logo_call

Benzer sorunlar yaşıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin

0534 331 13 41 

ana-sayfa

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU Travma sonrası stres bozukluğu nasıl tedavi edilir? Bilinmesi önemli bir nokta: Travma sonrası stres bozukluğu iyi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Travma…

BİREYSEL PSİKOTERAPİ İYİLEŞTİRİR

 BİREYSEL PSİKOTERAPİ İYİLEŞTİRİR….. İnsanın sınırlarını belirleyen psikolojisidir. Kendisine belirlediği kimliğin  esnekliği ölçüsünde dış dünya ile uyum sağlayabilir. Dış dünyaya sağladığı uyum  psikolojisinin  pozitif olmasını sağlar.…

NARSİZM…..

NARSİZM…     Türküler toplumumuzun ürettiği ,bize özel kültür öğelerimizdendir. Kimi zaman hüznü kimi zaman mutluluğu içinde barındıran sözlere sahiplerdir. İçerdikleri manalar açısından incelediğimizde birçok…

SEVİLME İHTİYACI

SEVİLME İHTİYACI İnsan dünyada yalnızdır. Yalnızlığını dindirmenin yollarını arar . Bazıları kendisindeki yalnızlığı unutmak için diğerlerinin aynasındaki yansımasına ihtiyaç duyar. Sevilmeyi , önemsenmeyi elde etmek…