Aile Duygusal Bir Sistemdir

Aile bir duygusal sistemdir

Güven bakım verenin bize sağladığı ortamla ilgilidir, güvenilir anne sağlam kişilik oluşturur. Çocukla babanın ilişkisinin olumlu olmaması çocukta güvensizliğe sebep olabilir. Çocuğun anneden vaz-geçebilmesi için babası ile arasındaki diyaloğun çok güzel olması gerekir.

 

 

Çocuk anne babanın arasındaki ilişki ile kişilik oluşturur .Kuşak bilgisinin aktarılması ise aileyi kuran şeydir. Annenin koruyuculuğunu abarttığı durumlarda çocuk baba ile yabancılaşır. Babaya yabancılaşan çocuk dış dünyaya karşı da kendini koruyamaz. Babaya yabancılaşmasından dolayı babanın üzerindeki etkisini aşabilme imkanını yitirdiği için yaşamını sonuna dek küçük bir çocuk olarak kalır. Toplumumuzda çocukluk öfkelerini dindiremediği , babasına kendini ispat edemediği için odipal takıntılarıyla yaşamak zorunda kalmış milyonlarca sakallı bıyıklı çocuk var .Bu çocuklar her gün kendilerinden sorumluluk bekleyen eşlerini öldürüyorlar. Yetişkinlikte gösterilmesi gereken sorumluluğu bir çocuğun omuzlarına yüklediğiniz zaman bunun kaldıramaz Kadın cinayetlerinin altında yatan gerçek budur.

 

Bir toplumda öncelikle ahlaki sorumluluk ve ailenin bir arada tutulmasının yükümlülüğü kadının omuzlarına yüklenirse , o toplumda erkek atıl kalır. Atıl kalan erkek fiziksel gücüyle ayakta kalmaya çalışır. Erkekliğe yapılan vurgu bir savunma mekanizması-dır. Kadınsı bir pozisyon takınarak eksikliğini tamamlamak yerine eksik olmadığını iddia eden trajikomik bir durumdur. Şiddet acziyeti örtmenin yoludur..